ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Debt securities

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Relationships between Thai government bond yield and economic variables = ความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนตราสารหนี้รัฐบาลกับตัวแปรทางเศรษฐกิจของไทย / Hathaichanoke Moonwong / 2015 /Full Text
Subject
Debt securities
Thailand -- Economic conditions


Page : 1