ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า DDT (Insecticide) -- Enviranmental aspects

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Production and characterization of monoclonal antibody to DDT and its derivatives = การผลิตและวิเคราะห์คุณลักษณะของโมโนโคลนอลแอนติบอดีต่อดีดีทีและอนุพันธ์ของดีดีที / Surat Hongsibsong / 2006 /Full Text
Subject
DDT (Insecticide) -- Toxicology
DDT (Insecticide) -- Enviranmental aspects
Monoclonal antibodies


Page : 1