ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cyanoginosin LR

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Identification and hepatotoxicity of microcystin-LR isolated from Microcustis aeruginosa Kutz. in Huay Yuak reservoir Chiang Mai Province = การพิสูจน์เอกลักษณ์และความเป็นพิษของ microcystin-LR ที่แยกได้จาก Microcystis aeruginosa Kiitz ต่อเซลล์ตับ ในอ่างเก็บน้ำห้วยหยวก จังหวัดเชียงใหม่ / Soraya Aroonvilairat / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Toxicology
Microcystis
Cyanoginosin LR


Page : 1