ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Culture conflict

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of limited rationality on decision making of Cambodians to build friendship with the Thais = ผลกระทบของการมีเหตุผลอันจำกัดต่อการตัดสินใจของชาวกัมพูชาในการสร้างมิตรภาพกับชาวไทย Chhuyhoung Lak / Chhuyhoung, Lak / The 2015 /Full Text
Subject
Cambodia -- Foreign relations -- Thailand
Culture conflict


Page : 1