ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cryptocercus

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of mating type of clinical and environmental isolates of cryptococcus neoformans in Chiang Mai = การตรวจเมทติ้งไทป์ของเชื้อ cryptococcus neoformans ที่แยกได้จากผู้ป่วยและจากสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเชียงใหม่ / Jeerawat Buranasathien / 2006 /Full Text
Subject
Cryptocercus
Clinical chemistry


Page : 1