ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cropping systems -- --Mae Hong Son.

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Socio economic evaluation of integrated soil, water conservation and cropping systems : case study in Namlang area, Mae Hong Son province / Ashadi. / 1992. /Full Text
Subject
Contour farming.
Grassed waterways.
Soil conservation -- --Mae Hong Son.
Cropping systems -- --Mae Hong Son.


Page : 1