ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Crop yields

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genetic control of yield and yield components in Azuki bean under highland growing conditions = พันธุกรรมควบคุมผลผลิตและองค์ประกอบผลผลิตของถั่วอะซูกิภายใต้การเพาะปลูกบนที่สูง / Weerapun Kunkaew / 2007 /Full Text
Subject
Azuki
Genetics
Horticulture
Crop yields
Plants, Edible -- Genetics
Plant genetics
Plant products
2 Impacts of institutional refrom, input use, and technological change on crop production in Guizhou Province, China = ผลกระทบของการปฏิรูปทางสถาบัน การใช้ปัจจัยการผลิตและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อการผลิตพืช ในมณฑลกุยโจร ประเทศจีน Yiming Yuan. / Yuan, Yiming. / 1993. /Full Text
Subject
Agricultural innovations -- Guizhou Province(China)
Agricultural productivity -- Guizhou Province(China)
Crop yields -- Guizhou Province(China)
Agriculture -- Economic aspects -- Guizhou Province(China)


Page : 1