ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Convenience foods

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Representations of Thai and American families presented in fast food television advertisements = ภาพแทนครอบครัวไทยและอเมริกันที่ปรากฏในโฆษณาอาหารฟาสต์ฟู้ดที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ / Wipaporn Surintham / The 2014 /Full Text
Subject
Families -- Thailand
Families -- United States
Advertising
Convenience foods


Page : 1