ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Convalescence

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of Hemodialysis on Resting Energy Expenditure and Hemodynamics in Patients with Chronic Kidney Disease = ผลของการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมต่อการใช้พลังงานขณะพักและการไหลเวียนโลหิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง / Patchareeya Amput / 2014 /Full Text
Subject
Hemodialysis
Convalescence


Page : 1