ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Consumer protection -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 เปรียบเทียบผลของวิธีการให้การศึกษาเพื่อให้เกิดกิจกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ = Comparison of educational methods resulting in health consumer protection activities in secondary school Chiang Mai Province / พลแก้ว วัชระชัยสุรพล / 2543 /Full Text
Subject
กิจกรรมการเรียนการสอน -- เชียงใหม่
การคุ้มครองผู้บริโภค -- เชียงใหม่
สาธารณสุข -- เชียงใหม่
โรงเรียนมัธยมศึกษา -- เชียงใหม่
Consumer protection -- Chiang Mai
High schools -- Chiang Mai


Page : 1