ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Conservation of natural resources

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biodiversity and utilization of plants from protected and utilized forests by Tai Yai communities in Chiang Mai and Mae Hong Son Provinces = ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ของพืชจากป่าอนุรักษ์และป่า ใช้สอยโดยชุมชนชาวไทใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน / Tanpichcha Phongloy / The 2015 /Full Text
Subject
Biodiversity -- Thailand, Northern
Conservation of natural resources


Page : 1