ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Community economy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Relationship between livelihood assets and economic security of rural households in Samurdhi programme, Ampara District, Sri Lanka = ความสัมพันธ์ของทรัพย์สินเพื่อการดำรงชีพกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนชนบทในโครงการซามูอี อำเภออัมพารา ประเทศศรีลังกา / Tharsinithevy Vijayaretnam / 2009 /Full Text
Subject
Economic security -- Sri Lanka
Community economy
Subsistence economy


Page : 1