ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Cognitive therapy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมในผู้ที่เป็นโรคติดสุรา โรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ = Effectiveness of implementing cognitive behavior therapy program among persons with alcohol dependence, Chiang Dao hospital, Chiang Mai Province / กาญจนา วิสัย / 2553 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- nursing
Cognitive therapy
Behaviour therapy
2 ผลของการบำบัดทางปัญญาต่อภาวะซึมเศร้าของเยาวชนหญิงในสถานสงเคราะห์ = Effect of cognitive therapy on depression of feamle youths in a Welfare Institution / อัญชลี ฉัตรแก้ว / 2546 /Full Text
Subject
ศูนย์การศึกษาลูกหญิงพุทธเกษตร
Dissertations, academic -- nursing
Cognitive therapy
Depression
ความซึมเศร้าในสตรี
ความซึมเศร้าในวัยรุ่น
สถานสงเคราะห์เด็ก -- เชียงใหม่


Page : 1