ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Climatic changes

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Climate change simulations for Thailand using regional climate model = การจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยโดยใช้ แบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค / Chakrit Chotamonsak / 2011 /Full Text
Subject
Climatic changes
Thailand -- Climate
2 Impacts of projected climate change on tropospheric ozone and PM10 in Thailand = ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่คาดคะเนต่อ โทรโพสเฟียริกโอโซนและพีเอ็ม 10 ในประเทศไทย / Teerachai Amnuaylojaroen / 2013 /Full Text
Subject
Climatic changes
Ozone


Page : 1