ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Clay -- Anlysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Factors controlling the thickness of clay smearon faults in the Mae Moh Coal Mine, Lampang, Thailand = ปัจจัยควบคุมความหนาของคราบดินเหนียวบนรอยเลื่อนในเหมืองถ่านหินแม่เมาะ ลำปาง ประเทศไทย / Kyaw Kyaw Aung / 2007 /Full Text
Subject
Clay
Clay -- Anlysis
Underground storage


Page : 1