ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Citrus fruits -- Harvesting

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of TiO2 photocatalysis washing on the reduction of ethion residue of tangerine after = ผลของการล้างด้วยปฏิกิริยาที่ใช้แสงเป็นตัวเร่งของไททาเนียมไดออกไซด์ต่อการลดสารตกค้างอีไทออนในผลส้มเขียวหวานหลังการเก็บเกี่ยว Harvesting / Siriporn Hassarangsee / 2015 /Full Text
Subject
Citrus fruits -- Harvesting


Page : 1