ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Chiang Mai University -- Entrance examinations

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chiang Mai University student admission Through the Central University Admissions system = การรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยใช้ระบบกลาง / Kumpanart Sanasen / 2008 /Full Text
Subject
Chiang Mai University -- Entrance examinations
Examinations


Page : 1