ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Chemistry, Inorganic

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of flow rate and bed depth on fluoride removal by contact precipitation in bone char column = ผลของอัตราการไหลและความลึกของชั้นตัวกลางที่มีต่อการกำจัดฟลูออไรด์ ด้วยวิธีการตกผลึกแบบสัมผัสในคอลัมน์ถ่านกระดูก / Awassada Phongphiphat / 2004 /Full Text
Subject
Fluorides
Fluorides -- Physiological effect
Chemistry, Inorganic
Bone char


Page : 1