ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Chemistry, Analytic -- Quantitative

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of a stopped-flow system for vitamin C determination in some fruits = การพัฒนาระบบสตอปโฟลว์สําหรับการหาปริมาณวิตามินซีในผลไม้บางชนิด / Wiyarat Kumutanat / 2009 /Full Text
Subject
Chemistry, Analytic -- Quantitative
Chemistry, Analytic
Vitamin C


Page : 1