ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Centella asiatica

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of Centella asiatica and Rhinacanthus nasutus extracts on mycotoxin-induced immunomodulation = ผลของสารสกัดบัวบกและทองพันชั่งต่อการเปลี่ยนแปลงระบบภูมิคุ้มกันที่เหนี่ยวนำโดยสารพิษจากเชื้อรา / Khanittha Punturee / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts -- Centella asiatica
Plant extracts -- Rhinacanthus nasutus
Mycotoxins
2 Effects of Centella asiatica extract on Aflatoxin B1-Metabolism in wistar rats = ผลของสารสกัดบัวบกต่อเมแทบอลิซึมของอะฟลาทอกซินบี 1 ในหนูขาววิสตาร์ / Niramol Wongyao / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plant extracts -- Centella asiatica
Aflatoxin B1
3 Induction of cell cycle arrest for enchancing anti-tumor activity of Centella asiatica extract in colon adenocarcinoma cells = การเหนี่ยวนำการหยุดชะงักวัฏจักรของเซลล์เพื่อเสริมฤทธิ์การต้านมะเร็งของสารสกัดบัวบกในเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ / Piyawan Bunpo / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Plants, medicinal -- Centella asiatica
Colonic neoplasms
Anticarcinogenic agents
4 การเตรียมและศึกษาสมบัติเคมีกายภาพของไคโตซาน-อัลจิเนตไมโครนาโนพาทิเคิลที่มีสารสกัดบัวบก = Preparation and physico-chemical characterization of Chitosan-Alginate MicroNanoparticles contanning centella asiatica extract / ณัฐกรณ์ ใบแสง / 2550 /Full Text
Subject
Centella asiatica
Chitosan
Nanoparticles


Page : 1