ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Catalysts

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of Carboxylic Acid-modified Titanium Dioxide particles for use as photocatalysts = การพัฒนาอนุภาคไททาเนียมไดออกไซด์ที่ดัดแปรด้วยกรดคาร์บอกซิลิกสำหรับใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง / Songpon Ngamta / 2013 /Full Text
Subject
Titanium dioxide
Catalysts
2 Improvement of photocatalytic performance of silver vanadate compound under visible light irradiation = การปรับปรุงสมรรถนะการเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาโดยแสงของสารประกอบซิลเวอร์วานาเดตภายใต้การฉายแสงที่เห็นได้ / Kanlayawat Wangkawong / The 2015 /Full Text
Subject
Catalysts
Cobalt compounds
3 Preparation and characterization of platinum-based ternary catalysts on carbon support for use in a proton exchange membrane Fuel Cell = การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของตัวเร่งปฏิกิริยาสามวัฏภาคที่มีแพลทินัมเป็นองค์ประกอบหลักบนตัวรองรับคาร์บอนสำหรับใช้ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน / Siwat Thungprasert / 2012 /Full Text
Subject
Platinum catalysts
Fuel cells
Carbon
4 Syntheses of N,O Heteroatoms TADDOLsAnthracene Adducts as Asymmetric Catalysts = การสังเคราะห์สารแทดดอลแอนทราซีนแอดดักที่มีเฮทเทอโรอะตอมไนโตรเจนและออกซิเจนเพื่อใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาอสมมาตร / Sutthichat Kerdphon / 2012 /Full Text
Subject
Asymmetric Catalysts
Complex compounds


Page : 1