ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Cast-iron

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of tungsten and molybdenum additions on microstructure and properties of high chromium cast irons = ผลของการเติมทังสเตนและโมลิบดินัมต่อโครงสร้างจุลภาคและสมบัติของเหล็กหล่อโครเมียมสูง / Suttawan Imurai / 2015 /Full Text
Subject
Cast-iron


Page : 1