ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Cartilage

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effect of vanillylacetone on cartilage catabolism induced by interleukin-1beta = ผลของวานิลลิลอะซีโดนต่อแคแทบอลิซึมของกระดูกอ่อนที่ถูกเหนี่ยวนำโดยอินเตอร์ลินคินวันบีตา / Piyaporn Budprom / chiang Mai 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Cartilage -- metabolism
zingerone
2 Monoclonal antibody against hyaluronan binding proteins from shark cartilage / Jiraporn Chuangbunyat / 2001 /Full Text
Subject
Proteins
Hyaluronic acid
Monoclonal antibodies
Shark cartilage
3 Production and characterization of monoclonal antibody against chondroitin 6-sulfate / Nathachai Tiengburanatam / 1996 /Full Text
Subject
Monoclonal antibodies
Cartilage -- Diseases
Dissertations, academic -- Biochemistry
Chondroitin sulfates
Antibodies, monoclonal
4 The Study of optimal cartilage preserving condition for cartilage tissue engineering = การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการเก็บรักษากระดูกอ่อนเพื่อใช้ในวิศวกรรมเนื้อเยื่อ / Wichaya Sriutta / The 2013 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Biochemistry
Cartilage
Cartilage -- anatomy & histology
Tissues


Page : 1