ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Caricatures and cartoons -- History and criticism

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Figurative language in the edutainment comics Ai-Paen = ภาษาภาพพจน์ในหนังสือสาระบันเทิงการ์ตูนไอ้แป้น / Kamonkan Khumproh / 2013 /Full Text
Subject
Linguistics
Caricatures and cartoons -- History and criticism
Translating and interpreting
2 Verbal and nonverbal representation of the seven holy virtues and the seven deadly sins in christian concepts in Japanese comic book berserk = ภาพแทนวัจนภาษาและอวัจนภาษาของบุญเจ็ด ประการและบาปเจ็ดประการในคำสอนศาสนาคริสต์ ที่ปรากฏในหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นเบอร์เซิค / Kanradha Rattanaparinya / 2013 /Full Text
Subject
Caricatures and cartoons -- History and criticism
Characters and characteristics in literature
Christianity and literature


Page : 1