ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Carcinogenesis -- Animal models

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Inhibitory mechanism of Pinostrobin Isolated from Boesenbergia pandurata on Deithylnitrosamine induced Initiation Stage of Rat Hepatocarcinogenesis = กลไกยับยั้งการเกิดมะเร็งระยะเริ่มต้นในตับหนูขาวที่ถูกเหนี่ยวนำด้วยไดเอธิลไนโตรซามีนของสารพิโนสโตรบินที่แยกได้จากกระชาย / Suphachai Charoensin / 2008 /Full Text
Subject
Carcinogenesis -- Animal models
Carcinogenesis
Cancer


Page : 1