ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Carburization

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Carburization and nitridation of titanium-aluminium alloys = คาร์บูไรเซชั่นและไนไตรเดชั่นของโลหะผสมไทเทเนียมและอลูมิเนียม / Chatdanai Boonruang / 2005 /Full Text
Subject
Titanium alloys -- Analysis
Aluminium alloys -- Analysis
Titanium-aluminium alloys -- Analysis
Carburization
Nitrides


Page : 1