ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Capillary analysis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of flowinjection-capillary immunoassay system = การพัฒนาระบบโฟลอินเจกชั่น-คาปิลลารีอิมมูโนแอสเสย์ / Apichart Boonmalai / 2005 /Full Text
Subject
Instrumental analysis
Flow injection analysis
Capillary analysis
2 Development of sequential injection-capillary immunoassay system for determination of sialoglycoconjugates = การพัฒนาระบบซีเควนเชียลอินเจคชัน-คาปิลลรีอิมมูโนแอสเสย์สำหรับการหาปริมาณไซอาโลไกลโคคอนจูเกต / Napaporn Wannaprom / 2008 /Full Text
Subject
Capillary analysis
Flow injection analysis


Page : 1