ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Campylobacter infections in poultry -- Thailand, Northern

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Molecular characterization of Campylobacter isolated from chickens and humans in Northern Thailand = การหาลักษณะเฉพาะทางโมเลกุลของเชื้อ Campylobacter จากไก่ และคนในเขตภาคเหนือของประเทศไทย / Tongkorn Meeyam / 2003 /Full Text
Subject
Campylobacter infections in poultry -- Thailand, Northern
Campylobacter -- Thailand, Northern


Page : 1