ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Caffeine

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Development of compact system of microchip capillary electrophoresis with capacitively coupled contactless conductivity detection for the detection of Caffeine in beverages = การพัฒนาระบบไมโครชิปแคปิลลารีอิเล็กโทรฟอรีซีสขนาดกะทัดรัดที่ใช้การวัดสภาพนำไฟฟ้าชนิดไร้สัมผัสแบบคู่ควบด้วยตัวเก็บประจุสำหรับการตรวจวัดคาเฟอีนในเครื่องดื่ม / Monchai Jitvisate / The 2013 /Full Text
Subject
Microelectronics
Electric conductivity
Caffeine
2 Pharmacokinetics of Caffeine and antioxidant effects after coffee enema or coffee consumption in healthy Thai male volunteers = เภสัชจลนศาสตร์ของแคฟเฟอีนและฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระจากการสวนทวารหนักด้วยน้ำกาแฟหรือการดื่มกาแฟในอาสาสมัครชายไทยสุขภาพดี / Nisanuch Torsri / 2009 /Full Text
Subject
Pharmacokonetics
Free radicals
Caffeine
Coffee
3 Pharmacokinetics of caffeine and effects on cardiovascular system after ingestion of caffeinated drinks = เภสัชจลนศาสตร์ของแคฟเฟอีนและผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดหลังการดื่มเครื่องดื่มผสมแคฟเฟอีน Jarunsri Khounvong / Jarumsri Khounvong / 2005 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Pharmacology
Caffeine -- Pharmacokinetics
Cardiovascular system


Page : 1