ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Burkholderia pseudomallei

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Phenotypic charaters of Burkholderia thailandensis before and after infection with bacteriophage isolated from Burkholderia pseudomallei = ลักษณะทางฟีโนไทป์ของเชื้อ Burkholderia thailandensis ก่อนและหลังจากติดเชื้อ bacteriophage ที่แยกได้จากเชื้อ Burkholderia pseudomallei / Ladawan Sariya / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Burkholderia pseudomallei
Melioidosis
Phenotype
2 Phytochemical composition and activity of extracts from seed coat of Dimocarpus longan lour. against Burkholderia pseudomallei = องค์ประกอบด้านพฤกษเคมีและฤทธิ์การต้านเชื้อ Burkholderia pseudomallei ของสารสกัดจากเปลือกเมล็ดลำไย / Dech Amorntipayawong / 2004 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Microbiology
Dissertations, academic -- Microbiology
Plants extracts
Burkholderia pseudomallei


Page : 1