ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Bullying

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Liberation and oppression of Women in the film CHICAGO (2002) = การปลดปล่อยและการกดขี่ผู้หญิงในภาพยนตร์เรื่อง วิคาโก (2002) / Rongruang Bhasaywan / 2007 /Full Text
Subject
Bullying
Oppressio (Psychology)
Social problems on motion pictures
Women


Page : 1