ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Bradyrhizobium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Proteomic analysis of acid-induced Bradyrhizobium japonicum USDA110 / Napat Puranamaneewiwat / 2004 /Full Text
Subject
Bradyrhizobium japonicum
Proteomics -- Methodology
Proteomics -- methods
2 การหาเอกลักษณ์ของ Bradyrhizobium สายพันธุ์พ้นเมืองในเขตภาคเหนือของไทย / ชนกานต์ พรมศิริ / 2545 /Full Text
Subject
แบคทีเรีย
Bradyrhizobium


Page : 1