ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 3 รายการ จากคำว่า Body weight

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Anthropometric measurement in clinical applications : height, body weight and body composition prediction = การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์ในการประยุกต์ทางคลินิก : การพยากรณ์ความสูง น้ำหนักตัวและองค์ประกอบของร่างกาย / Kaweesak Chittawatanarat / 2012 /Full Text
Subject
Physical diagnosis
Stature
Body weight
2 ความรู้เกี่ยวกับน้ำหนักตัว ภาพลักษณ์และน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ = Knowledge of body weight, body image, and gestational weight gain among pregnant women / อรวรรณ ฤทธิ์มนตรี / 2558 /Full Text
Subject
Body weight -- in pregnancy
Pregnancy
3 แบบแผนการบริโภคที่มีผลต่อน้ำหนักเด็กชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง 0-1 ปี ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน = Feeding patterns affecting body weight of Karen Children Aged 0-1 year Tambon Mae-Hao Amphoe Mae Sariang Changwat Mae Hong Son / ไชยณรงค์ ปิตุรัตน์ / 2538 /Full Text
Subject
น้ำหนักตัว
กะเหรี่ยง -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
น้ำหนักทารกแรกเกิด -- แม่สะเรียง (แม่ฮ่องสอน)
Body weight -- In infancy & childhood
Birth weight -- In infancy & childhood
Karen
Dissertations, academic -- Public health


Page : 1