ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Blowflies

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biology of the fly Chrysomya rufifacies (Macquart): prevalence, morphology of larva anddevelopmental rate of larva in laboratory / Sirisuda Lertthamnongtham / 2001 /Full Text
Subject
Flies -- Chiang Mai
Blowflies -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
2 Evaluation of the appropriate bait for adult blow fly, chrysomya megacephala, using the new model of wind tunnel and field study / Kittikhun Moophayak / 2012 /Full Text
Subject
Blowflies
Dissertations, academic -- Parasitology
3 Spatial and temporal distribution and biology of the blow fly, Achoetandrus rufifacies (Macquart) = การกระจายเชิงพื้นที่และเชิงเวลา และชีววิทยาของแมลงวันหัวเขียว Achoetandrus rufifacies (Macquart) / Tunwadee Klongklaew / The 2015 /Full Text
Subject
Blowflies -- Biology
Parasitology
4 Toxicity of eucalyptol on house fly, Musca domestica Linnaeus (Diptera : Muscidae) and blow fly, Chrysomya megacephala (Fabricious)(Diptera : Calliphoridae) / Noppawan Boonchu / 2003 /Full Text
Subject
Flies
Blowflies
Euxalyptus oil -- Toxicology
Dissertations, academic -- Parasitology
Houseflies
Diptera
Eucalyptus -- Toxicity


Page : 1