ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Black fly -- Chiang Mai

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Species diversity of black flies in Thailand, and the evaluation of ecological factors influencing Black-Fly species diversity in Doi Phahompok National Park = ความหลากหลายของชนิดแมลงริ้นดำในประเทศไทยและการประเมินปัจจัยทางนิเวศที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของชนิดแมลงริ้นดำในอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก / Wichai Srisuka / 2015 /Full Text
Subject
Black fly -- Chiang Mai
Doi Phahompok National Park (Chiang Mai)


Page : 1