ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 47 รายการ จากคำว่า Biotechnology

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
41 Screening and optimization of protease production by proteolytic bacteria for deproteinization of crab shell for green chitin production = การคัดกรองและการหาสภาวะที่เหมาะสมสาหรับการผลิตเอนไซม์โปรตีเอสโดยแบคทีเรียย่อยสลายโปรตีนเพื่อใช้ในการกาจัดโปรตีนในเปลือกปูสาหรับการผลิตไคตินเพื่อสิ่งแวดล้อม / Chonlachat Jaihao / 2011 /Full Text
Subject
Protease
Enzymes -- Biotechnology
Chitin -- Biotechnology
42 Single cell protein production from whey by opened sequencing batch reactor = การผลิตโปรตีนเซลล์เดียวจากเวย์ด้วยซีเควนซิ่งแบทรีแอกเตอร์แบบเปิด / Sarawut Mongkondee / The 2013 /Full Text
Subject
Whey
Single cell proteins
Microbial proteins
Biotechnology
43 Study of thermostable phytase from actinomycetes for application in animal feed / Tewa Upathanpreecha / 2003 /Full Text
Subject
Phytase
Actinomycetales -- Biotechnology
Feeds
Animal feeding
Soils -- Chiang Mai
44 Study on microencapsulation technique for probiotic microorganisms = การศึกษาเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชั่นสำหรับจุลินทรีย์โปรไบโอติก / Chatsuda Somtip / 2008 /Full Text
Subject
Microencapsulation
Food -- Biotechnology
Probiotics
45 The Study on growth, digestion and biochemical flesh quality of mekong giant catfish fed with spirulina platensis supplement diets = การศึกษาการเจริญเติบโต การย่อยอาหาร และคุรภาพเนื้อทางชีวเคมีในปลาบึกที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมสาหร่ายสไปรูลินา / Sudaporn Tongsiri / The 2010 /Full Text
Subject
Mekong giant catfish -- Food
Mekong giant catfish -- Growth
Feeds -- Biotechnology
Spirulina
46 Transformation of modified antifreeze protein gene in strawberry = การถ่ายยีนแอนติฟริซโปรตีนดัดแปรในสตรอเบอรี / Saranyu Khammuang / 2004 /Full Text
Subject
Antifreeze proteins
Proteins -- Biotechnology
47 Use of Thiamine Replacement Materials Used in Lentinula edodes cultivation = การใช้วัสดุเพื่อการทดแทนไทอามีนในการเพาะเห็ดหอม / Rawipa Hankitiwat / 2008 /Full Text
Subject
Mushrooms -- Plantings
Biotechnology


Page : 1 2 3