ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Biosurfactants

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Characterization of biosurfactant produced by actinomycetes isolated from soil = การตรวจสอบลักษณะสารลดแรงตึงผิวชีวภาพที่ผลิตโดยเชื้อแอกติโนมัยซีสที่แยกได้จากดิน / Intira Thampayak / Chiang mai school Chiang mai university 2007 /Full Text
Subject
Biosurfactants
Biotechnology
2 Production and characterization of rhamnolipid biosurfactant from Pseudomonas aeruginosa SCMU16 = การผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของสารลดแรงตึงผิวชีวภาพชนิดแรมโนลิปิดจาก Pseudomonas aeruginosa SCMU106 / Surachai Techaoei / The 2011 /Full Text
Subject
Biosurfactants
Bacteria


Page : 1