ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Beverage processing plants

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Effects of fermented Hericium erinaceus juice containing Gamma-Aminobutyric acid using lactic acid bacteria and probiotic on streptozotocin Induced-Diabetic rats = ผลของน้ำหมักเห็ดหัวลิง (Hericium erinaceus) ที่มีกรดแกมมาอะมิโน บิวทีริกโดยใช้แบคทีเรียกรดแลกติกและโพรไบโอติกต่อหนู เบาหวานที่เหนี่ยวนำด้วยสเตรปโตโซโตซิน / Sasimar Woraharn / 2015 /Full Text
Subject
Diabetes
Beverage processing plants


Page : 1