ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Basalt -- Phetchabun

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Origin of basalt breccia, Ban Sap Sawat,Wichian Buri District, Phetchabun Province = การกำเนิดของหินกรวดเหลี่ยมบะซอลต์บ้านซับสวัสดิ์ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ / Jongkonnee Khanmanee / 2009 /Full Text
Subject
Basalt -- Phetchabun
Basalt -- Origin


Page : 1