ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Azelaic acid

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 The Entrapment of azelaic acid and its derivatives in nanoparticles for pharmaceutical and cosmetic uses = การเก็บกักอซิลาอิคแอซิดและอนุพันธ์ในอนุภาคขนาดนาโนเพื่อใช้ทางยาและเครื่องสำอาง / Atchara Panyosak / 2007 /Full Text
Subject
Azelaic acid
Nanoparticles
Cosmetics


Page : 1