ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Asymmetric synthesis

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Chemo-enzymatic synthesis of (+)-and(-)- epipentenomycin I and synthesis of new chiral ferrocenyl amino alcohols for use as asymmetric catalysts / Tawesin Klomklao / 2004 /Full Text
Subject
Epipentenomycin -- Synthesis
Asymmetric synthesis
2 Syntheses of TADDOL-Anthracene adducts as chiral catalysts for use in asymmetric addition reactions = การสังเคราะห์แทดดอล-แอนทราซีนแอดดักเป็นตัวเร่งไครัลเพื่อใช้ในปฏิกิริยาการเติมแบบอสมมาตร / Duangrat Nim-anussornkul / 2011 /Full Text
Subject
Catalysis
Asymmetric synthesis


Page : 1