ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Assets (Accounting) -- Faculty of Business and Liberl Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับจัดการงานระบบทะเบียนสินทรัพย์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก = Software development for assets registration management in the Faculty of Business and Liberl Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak / สมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ / 2552 /Full Text
Subject
Assets (Accounting) -- Faculty of Business and Liberl Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Tak
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก. คระบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
การจัดการฐานข้อมูล


Page : 1