ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Assertiveness

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุรา อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน = Effectiveness of implementing a program of assertive community treatment for persons with alcohol dependence, Li district, Lamphun province / พิมพร กำแพงทิพย์ / 2556 /Full Text
Subject
Assertiveness
Alcoholism
ผู้ติดสุรา -- ลำพูน
พิษสุราเรื้อรัง -- โรค -- การรักษา
2 ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการบำบัดดูแลเชิงรุกในชุมชนสำหรับผู้ที่เป็นโรคติดสุรา อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ = Effectiveness of implementing the program of assertive community treatment for persons with alcohol dependence, lom Sak district, Phetchabun province / ยุวดี อัครลาวัณย์ / 2555 /Full Text
Subject
Assertiveness


Page : 1