ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 6 รายการ จากคำว่า Arsenic

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Determination of Arsenic in contaminated soil by Neutron Activation analysis / Siri Putaraporn / 2001 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Nuclear activation analysis
Soil pollution
2 Determination of arsenic in contaminated water samples from Ropiboon district by neutron activation analysis / Ratiya Singhon / 2002 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Nuclear activation analysis
Water -- Pollution
3 Development of voltammetric technique for determination of inorganic arsenic ions = การพัฒนาเทคนิคโวลแทมเมตรีสำหรับการหาปริมาณไอออนสารหนูอนินทรีย์ / Suthisa Ngoenrueangrot / 2015 /Full Text
Subject
Arsenic
Metal ions
voltammetric
4 Method development for speciation of arsenic and chromium by flow injection analysis Ngramnet Worakijcharoenchai / Ngarmnet Worakijcharoenchai / 1999 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Chromium -- Analysis
Flow injection analysis
5 Method of reducing arsenic mobility in contaminated soil using natural materials / Sumrit Mopoung / 2004 /Full Text
Subject
Arsenic -- Analysis
Arsenic -- Environmental aspects
6 Removal of arsenic from natural water by adsorption on leonardite char from coal mining waste = การกำจัดสารหนูจากน้ำธรรมชาติโดยการดูดซับบนลีโอนาไดต์ชาร์จากกากเหมืองถ่านหิน / Yuttasak Chammui / The 2014 /Full Text
Subject
Chemisorption
Arsenic


Page : 1