ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN


ประกาศ
เรื่อง การให้บริการผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    เนื่องด้วย มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องปรับระบบการจัดเก็บไฟล์ pdf ของผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ ซึ่งรวมถึงเอกสารฉบับเต็มในฐานข้อมูล CMU e-Theses และ CMU e-Research เพื่อให้เป็นประโยชน์ กับการเผยแพร่ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยผ่านเว็บไซต์ และเพื่อป้องกันการนำผลงานของผู้อื่นมาใช้ เผยแพร่ ดัดแปลง และทำซ้ำโดยผู้เป็นเจ้าของผลงาน ไม่อนุญาตหรือไม่ได้รับทราบ สำนักหอสมุดจึงจัดให้บริการเอกสารฉบับเต็ม ของทั้งสองฐานข้อมูลเฉพาะบนเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
    หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาสอบถามได้ที่ งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-944531 หรือ อีเมล cmulibref@cmu.ac.th

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 13 รายการ จากคำว่า Anopheles

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Biology and hybridization of two Karyotypic forms of Anopheles vagus doenitz in Chiang Mai province / Trerayut Suntaravitun / 2001 /Full Text
Subject
Anopheles -- Chiang Mai
Mosquitoes -- Larvae -- Chiang Mai
Dissertations, academic -- Parasitology
Hybridization
Crossing over (Genetics)
Anopheles
2 Chemical composition and larvicidal efficacy of essential oils and their combined formulations against anopheles cracens = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพฆ่าลูกน้ำยุงของน้ำมันหอมระเหยและสูตรผสมต่อยุงก้นปล่อง / Jitrawadee Intirach / 2011 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Oils, Volatile
Plants, Medicinal
Piper
Curcuma
Myristica fragrans
Argemone
Foeniculum
Anopheles
3 Chemical composition and repellent efficacy of plant products against aedes aegypti and anopheles minimus (diptera: culicidae) = องค์ประกอบทางเคมีและประสิทธิภาพไล่ยุงของผลิตภัณฑ์จากพืชต่อยุงลาย aedes aegypti และยุงก้นปล่อง anopheles minimus (diptera: culicidae) / Rukpong Sanghong / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Densovirinae
Anopheles
4 Genetic study of anopheles aconitus = การศึกษาพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles aconitus / Anuluck Junkum / 2006 /Full Text
Subject
Anopheles
Geneties
5 Genetic study of anopheles campestris-like = การศึกษาพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิดที่คล้ายกับ anopheles campestris / Sorawat Thongsahuan / 2011 /Full Text
Subject
Anopheles
Genetics
6 Genetics and mating behavior of anopheles minimus species C and species E in laboratory / Damrongpan Thongwat / 2003 /Full Text
Subject
Mosquitoes -- Genetics
Courtship of animals
Sexual behavior in animals
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles -- Genetics
Culicidae
Sex behavior, animal
7 Genetics and morphology of anopheles maculatus having chromosomal form k = พันธุศาสตร์และสัณฐานวิทยาของยุงก้นปล่อง Anopheles maculatus ที่มีรูปแบบโครโมโซม K / Damrongpan Thongwat / 2008 /Full Text
Subject
Chromosomes
Anopheles Maculatus -- Genetic
Aspects
Dissertations, academic -- Parasitology
8 Genetics of Anopheles paraliae = พันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles paraliae / Kritsana Taai / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles paraliae
Anopheles -- genetics
9 Hybridization of anopheles peditaeniatus having different karyotypic forms = ความเข้ากันได้ทางพันธุกรรมของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles peditaeniatus ที่มีรูปแบบคาริโอไทป์ต่างกัน / Puckavadee Somwang / 2006 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles
10 Isolation and expression of a SGI-LIKE GENE of anopheles cracens = การแยกและการแสดงออกของยีนคล้าย SGI ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles cracens / Sittiporn Suwannamit / The 2006 /Full Text
Subject
Anopheles
Gene expression
Genes, Insect
11 Search for New Sibling Species in the Taxon Anopheles barbirostris Species Complex = การค้นหาซิบลิงส์สปีชีส์ใหม่ในยุงก้นปล่องกลุ่ม ซับซ้อนชนิด Anopheles barbirostris / Sittiporn Suwannamit / The 2010 /Full Text
Subject
Anopheles barbirostris
Parasitology
12 Studies on the species complex of Anopheles (Anopheles) Barbirostris in Chiang Mai province = การศึกษายุงก้นปล่องกลุ่มซับซ้อนชนิด Anopheles (Anopheles) Barbirostris ในจังหวัดเชียงใหม่ / Benjawan Tookyang. / 1991. /Full Text
Subject
Anopheles -- Chiang Mai.
Mosquitoes as carriers of disease.
Mosquitoes -- Chiang Mai.
Dissertations, academic -- Parasitology
13 การศึกษาเปรียบเทียบลายปีกของเพศเมียและขนบนตัวอ่อนของยุงก้นปล่องอะนอฟฟิเลส มินิมัส สปีชีส์ เอ, ซี และ อี = Comparative study on wing patterns of females and setac of immature stages of anopheles minimus species A, C and E / กฤติยา แย้มเนียม / 2547 /Full Text
Subject
ยุงก้นปล่อง
ยุงก้นปล่อง -- สัณฐานวิทยา
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles


Page : 1