ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Anopheles paraliae

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Genetics of Anopheles paraliae = พันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่องชนิด Anopheles paraliae / Kritsana Taai / 2014 /Full Text
Subject
Dissertations, academic -- Parasitology
Anopheles paraliae
Anopheles -- genetics


Page : 1