ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 2 รายการ จากคำว่า Annuals (Plants)

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 In vitro chondroprotective potential of herbaceous Phyllanthus spp. = ศักยภาพของพืชล้มลุก Phyllanthus spp. ในการปกป้องกระดูกอ่อนในสภาวะหลอดทดลอง / Kittisak Buddhachat / 2015 /Full Text
Subject
Annuals (Plants)
Bones
Plant extracts
2 Monitoring of nitrogen uptake and assimilation in Curcuma alismatifolia gagnep. by nitrogen isotope = การติดตามการดูดใช้และการนำไปใช้ประโยชน์ของไนโตรเจนในปทุมมา โดยไอโซโทปของไนโตรเจน / Chamaiporn Anuwong / The 2015 /Full Text
Subject
Curcuma alismatifolia
Annuals (Plants)
Nitrogen


Page : 1