ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 81 รายการ จากคำว่า Anatomy

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
81 ลักษณะเชิงกายวิภาคของทางเดินน้ำดีและหลอดเลือดแดงของตับ เฉพาะส่วนที่อยู่ภายนอกตับ = Anatomical variation of the extrahepatic biliary ducts and arteries / อารยา เกียรติกรัณย์ / 2526 /Full Text
Subject
หลอดเลือดแดง -- วิจัย
ทางเดินน้ำดี -- วิจัย
ตับ
Dissertations, academic -- Anatomy
Liver, anatomy & histology
Bile ducts, blood supply


Page : 1 2 3 4 5