ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 1 รายการ จากคำว่า Amniotic liquid

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Establishment and study of some characteristics of human amniotic cell lines = การสร้างและศึกษาลักษณะเฉพาะบางประการของเซลล์เชื้อสายน้ำคร่ำมนุษย์ / Sirimanus Sangngam / 2007 /Full Text
Subject
Medical genetics
Amniotic liquid


Page : 1