ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Theses)

สืบค้นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากวิทยานิพนธ์ (Theses) และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Independent Study) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CMU e-Theses : Search

การใช้งานระบบ VPN

ผลการค้นหา

ค้นพบจำนวน 4 รายการ จากคำว่า Aluminium

ลำดับที่ ชื่อเรื่อง / ชื่อผู้แต่ง/ ปี / Full Text
1 Carburization and nitridation of titanium-aluminium alloys = คาร์บูไรเซชั่นและไนไตรเดชั่นของโลหะผสมไทเทเนียมและอลูมิเนียม / Chatdanai Boonruang / 2005 /Full Text
Subject
Titanium alloys -- Analysis
Aluminium alloys -- Analysis
Titanium-aluminium alloys -- Analysis
Carburization
Nitrides
2 Development of flow injection and sequential injection methods for determination of Aluminium ions in water samples = การพัฒนาวิธีโฟลว์อินเจคชันและวิธีซีเควนเชียลอินเจคชันสำหรับการหาปริมาณไอออนอะลูมิเนียมในตัวอย่างน้ำ / Poachanee Norfun / 2009 /Full Text
Subject
Ions
Chemistry, Analytic
Aluminium
3 Flow injection spectrophotometric determination of some trace metal ions with some therapeutic agents as complexing agents / Singto Sakulkhaemaruethai / 1998 /Full Text
Subject
Aluminium -- Analysis
Europium -- Analysis
Flow injection analysis
4 Improvement of surface properties of y-TiAl alloys by plasma deposition = การปรับปรุงสมบัติผิวของดลหะผสมแกมมา-ไทเทเนียมอะลูมิเนียมดดยการตกสะสมด้วยพลาสมา / Suparat Narksitipan / 2008 /Full Text
Subject
Alloys -- Surfaces
Alloys -- Analysis
Titanium
Aluminium


Page : 1